Montaż systemów ppoż w budynkach hotelowych

Obiekty hotelowe zaliczane są do budynków o szczególnym zagrożeniu pożarowym – z uwagi na duże nagromadzenie ludzi o różnym wieku, zdolności do szybkiego poruszania się, oraz stanie psychofizycznym. W hotelach z reguły przeznacza się czas na wypoczynek – odwiedzający miejsca noclegowe wymagają więc pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu. Między innymi z tego powodu przepisy przeciwpożarowe nakładają szczególne obostrzenia wobec zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów budowlanych zbiorowego zamieszkania.

drzwi ewakuacja ppoż

Sprawna ewakuacja w hotelu zależy od prawidłowego montażu drzwi ppoż.

Wśród elementów wymaganych w wyposażeniu hotelu o odpowiednio dużym obłożeniu maksymalnym, wielokondygnacyjnego wymagane jest zastosowanie odpowiednich systemów oddymiania, alarmowania przed pożarem, instalacji odpowiednich czujek dymu (w każdym pomieszczeniu pobytu). W ramach obiektu hotelowego konieczne jest również wyznaczenie dróg przeciwpożarowych, a jeżeli obiekt posiada wiele kondygnacji – również alternatywnych klatek schodowych do ewakuacji. Ważne jest również ich prawidłowe oznaczenie przez znaki przeciwpożarowe podświetlane bez względu na zasilanie z sieci.

Montaż drzwi ppoż

Obiekty hotelowe dzieli się na strefy zagrożenia pożarowego. W ramach projektu systemu przeciwpożarowego hotelu konieczne jest rozdzielenie poszczególnych stref pożarowych, co ma uniemożliwić rozprzestrzenianie się płomieni oraz toksycznego dymu. Montaż drzwi ppoż odbywać powinien się zgodnie z instrukcją producenta, uwzględniając jednocześnie warunki stawiane przez przepisy ppoż. Najważniejsze jest odpowiednie ustawienie skrzydła drzwi ppoż – montaż powinien uwzględnić ich otwieranie się na zewnątrz strefy pożarowej, w kierunku wyznaczonych korytarzy ewakuacyjnych. Zlecenie montażu ppoż drzwi dobrze jest przekazać specjalistycznym firmom specjalizującym się w takich usługach jak POL-POŻ czy Balmont.

Ślusarka ppoż

drzwi w korytażu

Montaż drzwi ppoż pozwala na oddzielenie stref zagrożenia w hotelu

W hotelach i innych obiektach o charakterze noclegowym stosowane są coraz powszechniej okna ppoż – ich konstrukcja wyposażona jest w specjalistyczne zamki sterowane przez centralę oddymiającą. W przypadku wykrycia pożaru i konieczności oddymienia pomieszczeń uruchamiane są siłowniki przymocowane do stolarki ppoż – fasadowe lub dachowe okna oddymiające zostają otwarte a ciąg powietrza pozwala na usuwanie z pomieszczeń toksycznych spalin z pożaru – umożliwia to bezpieczniejsze i szybsze ewakuowanie się ludzi z budynku objętego zagrożeniem pożarowym.

Montaż systemu oddymiania i alarmowego

Systemy alarmowe montowane w obiektach obejmują poza przyciskami w ścianach (alarm ppoż – oddymianie budynku) również centrale sterujące systemem okien i klap dymowych. W zależności od zastosowanej centrali może ona rozpoznać w której części budynku wykryto zagrożenie pożarowe, poinformować w automatyczny sposób służby ratunkowe oraz uruchomić sygnalizatory. Stosowanie systemów poprawia bezpieczeństwo gości hotelowych, oraz samego mienia hotelu, co pozwala na zmniejszenie kosztów ubezpieczenia obiektu, oraz minimalizuje straty jakie mogą powstać poprzez niekontrolowany pożar w hotelu.