Odzież robocza

Kto zapewnia odzież roboczą w pracy?

Odzież robocza i ochronna

Odzież robocza i ochronna to różne elementy stroju bądź całe kombinezony, które mają za zadanie ochronić pracownika przed ubrudzeniem bądź uszkodzeniem swoich osobistych ubrań. Natomiast odzież ochronna zakrywa bądź zastępuje ubranie pracownika i ma zapewnić bezpieczeństwo w warunkach, które są szkodliwe dla zdrowia, przyczyniają się do szybszego niszczenia odzieży lub stanowisko bądź wykonywane zadanie wymagają od pracownika zachowania szczególnej czystości bądź sterylności.  

Kiedy stosować?

Odzież roboczą i/lub ochronną należy stosować w warunkach, które mogą spowodować zabrudzenie bądź uszkodzenie osobistych ubrań pracownika lub kiedy pewne czynniki zagrażają jego zdrowiu i życiu – czyli kiedy pracownik jest narażony na zagrożenia mechaniczne, chemiczne, termiczne i na czynniki atmosferyczne.

Przepisy Kodeksu pracy

Według przepisów zawartych w Kodeksie pracy odzież ochronna wymaga odpowiednich certyfikatów i oznakowań, które pomagają w szybki i łatwy sposób dowiedzieć się, do jakiej dokładnie pracy się nadają i jaki mają stopień wytrzymałości – jeśli chcesz zakupić sprawdzoną odzież ochronną lub robocza kliknij tutaj. Odzież ochronną i roboczą musi nieodpłatnie zapewnić pracodawca. W porozumieniu z pracownikami może on zezwolić na stosowanie własnej odzieży przez zatrudnione przez niego osoby, ale w takim wypadku ma obowiązek wypłacenia ekwiwalentu, jeśli pracownik zniszczy swoją odzież.

Pracownik może stosować własną odzież, jeśli są spełnione dwa kryteria:

  • pracodawca określił w regulaminie, że jest to możliwe;
  • pracownik sam wyraża na to zgodzę i godzi się również na ekwiwalent pieniężny, w razie uszkodzenia bądź zniszczenia odzieży.

Pracownik jednak nie może korzystać z własnej odzieży i obuwia, kiedy ma bezpośredni kontakt z urządzeniami i maszynami oraz kiedy jest narażony na kontakt z zagrażającymi zdrowiu i życiu substancjami chemicznymi, promieniotwórczymi czy biologicznymi.

Kodeks pracy nie określa dokładnie na jakich stanowiskach bądź w jakiej pracy bezwzględnie należy używać takiej odzieży. To pracodawca musi określić w odpowiednim regulaminie informacje określające to, jakie wyposażenie przysługuje pracownikom na konkretnym stanowisku.