ekologia w biznesie

Ekologia przede wszystkim

Masowa produkcja, przemysł, turystyka, zużycie zasobów naturalnych – to wszystko powoduje, że stan naszego środowiska pogarsza się w sposób ciągły. Aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom wprowadza się proekologiczne rozwiązania, mające na celu utrzymać stan otaczającego nas środowiska na poziomie przynajmniej akceptowalnym. Jak ze wszystkim, tak i w przypadku ekologii rozpocząć trzeba od edukacji. 

Największym wrogiem środowiska w chwili obecnej jest brak edukacji w zakresie ochrony środowiska. To brak wiedzy często doprowadza do ekologicznych tragedii i zaśmiecania. Powodem takiego stan rzeczy jest też kwestia finansowa. Brak refleksji związanej z czystym środowiskiem przykrywana jest przez chęć wzbogacenia się.

Na szczęście wśród społeczeństwa kwestia ochrony środowiska jest bardzo ważna i zwykłe osoby chętnie dołączają się do działań proekologicznych, ponadto chętnie korzystają z produktów i usług, które mają na celu pomoc środowisku, lub wykonywane są w sposób ekologiczny, to znaczy taki, który w znacznie mniejszym stopniu dotyka środowisko lub w pełni jest mu przyjaznym.

eko produkty

Ekologia w biznesie

Ekologia na dobre zawitała w biznesie. Oczywiście pewne działania mają dla wielu przede wszystkim przynieść korzyści finansowe, jednak jeśli idzie za tym korzyść dla naszego środowiska, dlaczego nie wpierać takich działań? Jak biznes wykorzystuje kwestie środowiskowe? Rosnące trendy związane z poszanowaniem przyrody są oznaką tego, że świadomość społeczna jest dobrze rozwinięta w tym zakresie. Ludzie wolą nabyć produkt wykonany z ekologicznych materiałów niż taki sam, ale wykonany w sposób tradycyjny. I tutaj spotykamy się z pierwszym elementem działań pro ekologicznych – inwestowanie w produkty ekologiczne, wykonane z materiałów naturalnych, które nie szkodzą środowisku, oraz z materiałów odzyskanych po procesie recyklingu. Do najczęściej wykorzystywanych materiałów naturalnych i porecyklingowych należą takie jak:

  • drewno,
  • plastik i inne tworzywa sztuczne po recyklingu,
  • szkło,
  • karton, papier, wyroby papierowe,
  • metale.

Okazuje się, że produkty wykonane z odzyskanych materiałów oraz drewna są równie użyteczne, posiadają pełną wartość użytkową, nie są gorszej jakości. Jeśli zatem produkt nie odstaje na tle jakościowym i użytkowym, wybór produktu ekologicznego jest uzasadniony. Widzimy to na przykładzie gadżetów reklamowych, które produkowane są zwykle w dużych ilościach i sprzedawane hurtowo. Od kilku lat na rynku bardzo popularne są eko gadżety promocyjne, które bardzo dobrze odbierane są przez ostatecznego odbiorcę, dlatego firmy reklamowe chętnie zakupują ekologiczne gadżety, aby tym samym wpłynąć na dobry odbiór swojej marki.

Ekologia to obecnie pewnego rodzaju moda, ale nie ma w tym nic złego, jeśli ma to służyć poprawie stanu środowiska, które znajduje się na skraju wyniszczenia w niektórych regionach świata.